Σχολή Γονέων "Stand by Me"

Γνωρίζοντας τη σημαντικότητα των πρώιμων εμπειριών στη διαμόρφωση αίσθησης εσωτερικής ασφάλειας και θετικής εικόνας εαυτού, η Marte Meo Hellas δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των γονέων για την ανάπτυξη «ασφαλούς δεσμού» ανάμεσα σε αυτούς και το παιδί τους.

Αξιοποιώντας την τεχνική Marte Meo και πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό, οι ψυχο-εκπαιδευτές καθοδηγούν πρακτικά τους γονείς στη στήριξη της συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης του μικρού τους και στην καλλιέργεια μιας σχέσης εγγύτητας μαζί του, που θα αποτελέσει το συναισθηματικό και νοητικό χάρτη του παιδιού για διαμόρφωση ικανοποιητικών σχέσεων με τον εαυτό του και το περιβάλλον του στο μέλλον.

Η σχολή γονέων "Stand By Me" αναπτύσσει προγράμματα εκπαίδευσης γονέων που ενσωματώνουν στοιχεία των νευροεπιστημών, της θεωρίας δεσμού και της τεχνικής Marte Meo.

Οι γονείς εντάσσονται σε ολιγάριθμες ομάδες με κριτήριο την ηλικία του παιδιού τους.

  • Ομάδα μελλοντικών γονέων και γονέων με παιδιά έως 6 μηνών
  • Ομάδα γονέων με παιδιά 6 μηνών έως 3 ετών
  • Ομάδα γονέων με παιδιά 3 έως 6 ετών
  • Ομάδα γονέων με παιδιά 6 εώς 12 ετών
  • Ομάδα γονέων με παιδιά 12-18 ετών

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δώδεκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Για δηλώσεις συμμετοχής σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γονέων επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Marte Meo Hellas.