Θεωρητικά Στοιχεία & Τεχνική

Θεωρία και Τεχνική

Το Marte Meo βασίζεται στην θέση ότι στην ανθρώπινη επικοινωνία ενυπάρχει ένας Φυσικός Διάλογος, ο οποίος αποτελεί το βασικό μέσο για την ανθρώπινη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη.

Συχνά, όμως, ο Διάλογος αυτός συναντά εμπόδια και δεν ολοκληρώνεται. Αυτό επιφέρει μια σειρά αρνητικών συνεπειών. Η ικανοποίηση για τους δυο συμμετέχοντες σε αυτόν τον διάλογο μειώνεται, η συναισθηματική ανασφάλεια αυξάνεται και η ανάπτυξη εμποδίζεται.

Το Marte Meo παρεμβαίνει για να αποκαταστήσει το Φυσικό Αναπτυξιακό Διάλογο, βοηθώντας να ξεπεραστούν τα εμπόδια και ο διάλογος ανάμεσα σε έναν ενήλικα και ένα παιδί, ή ανάμεσα σε δυο ενήλικες, να αναπτυχθεί και πάλι σε όλες του τις διαστάσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η δημιουργία ασφαλούς πρόσδεσης και θετικής επικοινωνίας, καθώς και η ενίσχυση της συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης.

Ο ειδικός Marte Meo, μέσω ολιγόλεπτων βιντεοσκοπήσεων στιγμών καθημερινής επαφής και της ανάλυσης αυτού του υλικού, καθοδηγεί τον ενήλικα να ολοκληρώσει το διάλογο, να εντοπίσει τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, να κατανοήσει τι μπορεί να κάνει για να την ενισχύσει, σε ποια χρονική στιγμή μπορεί να δράσει, και γιατί είναι σημαντικό να το κάνει.