Παραπομπές

Οικογενειακή Θεραπεία:

«Η μέθοδος Marte Meo δίνει την ευκαιρία να εντοπίσεις προβλήματα με τρόπο προσανατολισμένο στις λύσεις. Παρά το ότι είχαμε συνηθίσει να αναλύουμε τη διαντίδραση και τις παρεμβάσεις σε επίπεδο νοήματος, με το Marte Meo βρήκαμε ένα εργαλείο που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και σε πρακτικό επίπεδο».

Reidun Hafstad, Κοινωνικός Λειτουργός, πιστοποιημένος επόπτης MARTE MEO και Haldor Ovreeide, Ψυχολόγος, πιστoποιημένος επόπτης MARTE MEO, Bergen, Νορβηγία.

Συστημική Προσέγγιση:

«…Και οι δυο χρησιμοποιούμε τη συστημική προσέγγιση για να βοηθήσουμε τις οικογένειες και να τις καθοδηγήσουμε στη στήριξη ενός παιδιού. Στη δουλειά μας με τις οικογένειες, το Marte Meo πάντα αποδεικνύει την αξία του. Οι γονείς είναι ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι, όταν τους βοηθάμε να έχουν πιο εύκολη και αποτελεσματική επικοινωνία με τα παιδιά τους».

Angela Hefer, θεραπευτής MARTE MEO και Prof. Peter Bunder, πιστοποιημένος επόπτης MARTE ΜEO, Familienberatung der Stadt Kοln, Κολονία, Γερμανία.

Κοινωνική Εργασία σε Κοινότητα:

«Η μέθοδος Marte Meo μας έδωσε έναν εποικοδομητικό προσανατολισμό που είναι αναζωογονητικός σε ένα επαγγελματικό τομέα όπου συνηθίζει να εστιάζει κυρίως σε προβλήματα και δυσκολίες».

«…Η ανάλυση του βίντεο μας επιτρέπει να εντοπίσουμε και τις ελάχιστες βελτιώσεις μέσα στις οικογένειες, βελτιώσεις που πριν με το γυμνό μάτι παρέμεναν αθέατες».

«…Το Marte Meo προσφέρει σαφείς, πρακτικές πληροφορίες, που ζωντανεύουν τις θεωρίες για την παιδική ανάπτυξη με τρόπο που τις καθιστά εύκολα μεταβιβάσιμες στις οικογένειες και τους συναδέλφους».

Peter Coughlan & Liz Donohoe, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Eastern Health Βoard, Δουβλίνο, Ιρλανδία