Ιστορικά Στοιχεία Marte Meo International

Η τεχνική Marte Meo αναπτύχθηκε από τη Maria Aarts, ειδική στο χώρο του αυτισμού, πριν από 30 περίπου χρόνια στην Ολλανδία. O αρχικός στόχος της δημιουργού ήταν να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την στήριξη των γονέων στη σύνδεση και φροντίδα των παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες. Η Maria Aarts αποκωδικοποίησε την επικοινωνία και ανέπτυξε ένα σχέδιο για τη σταδιακή αποκατάσταση της επαφής και την ανάπτυξη συνθηκών ασφάλειας και συνεργασίας. Το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων της ήταν η ενίσχυση της συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης, αλλά και η ποιοτική αλλαγή της καθημερινής αλληλεπίδρασης.

Η λεπτομερής πληροφορία για την δομή μιας επιτυχημένης επικοινωνίας ήταν αυτό που προσέλκυσε επαγγελματίες από όλο τον κόσμο και γέννησε πολλαπλές εφαρμογές Marte Meo σε πάνω από 40 χώρες. Σύντομα ακολούθησε και ο ακαδημαϊκός χώρος, ο οποίος βρήκε στο Μarte Meo τη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής.

Σταδιακά, αναπτύχθηκε η Marte Meo International η οποία διασυνδέει τους επαγγελματίες ανά τον κόσμο που αναλαμβάνουν την εφαρμογή του Marte Meo στα διάφορα επιστημονικά πεδία, αλλά και εξασφαλίζει τη ανάπτυξη πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου. Φροντίζει επίσης για τη διάχυση και την ενσωμάτωση των επιστημονικών εξελίξεων και των νέων εφαρμογών Marte Meo.