Εφαρμοσμένα Προγράμματα

Ο επαγγελματίας που εκπαιδεύεται στη χρήση του Marte Meo αποκτά ένα μικροσκόπιο για την ανάλυση της ανθρώπινης επικοινωνίας. Η σαφής και συγκεκριμένη πληροφορία που λαμβάνει τον βοηθούν ως προς το:

 • να εντοπίζει ευκαιρίες για συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη
 • να κατανοεί ποια υποστηρικτική φυσική συμπεριφορά απαιτείται για να υποβοηθήσουμε την ανάπτυξη
 • να επιτυγχάνει την ενσωμάτωση της γνώσης αυτής στο σύστημα του ατόμου που αντιμετωπίζει τη δυσκολία, ώστε να αναπτύξει νέες επικοινωνιακές δεξιότητες με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Το ευρύτατο πεδίο εφαρμογής του Marte Meo καταδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί:

Marte Meo και Παιδί:

 • Πρόγραμμα Marte Meo για «Μωρά που Κλαίνε Πολύ»
 • Πρόγραμμα Marte Meo για την Παιδική Φροντίδα
 • Πρόγραμμα Marte Meo για την Παιδική Προστασία
 • Πρόγραμμα Marte Meo σε Παιδικούς Σταθμούς και Ολοήμερη Φροντίδα
 • Πρόγραμμα Marte Meo Υποστήριξης της Οικογένειας
 • Πρόγραμμα Marte Meo για την Αναδοχή
 • Πρόγραμμα Marte Meo για Πρόωρα Μωρά
 • Πρόγραμμα Marte Meo Παιδικών Σταθμών

Marte Meo και Αναπτυξιακές Δυσκολίες:

 • Marte Meo για παιδιά με Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας (ADHD)
 • Πρόγραμμα Marte Meo για τον Αυτισμό

Marte Meo και Τρίτη Ηλικία:

 • Πρόγραμμα Marte Meo για τη Γεροντική Άνοια
 • Πρόγραμμα Marte Meo Φροντίδας Ηλικιωμένων
 • Πρόγραμμα Marte Meo Φροντίδας στο Σπίτι

Marte Meo στην Πρόληψη και Θεραπεία:

 • Πρόγραμμα Marte Meo στην Παιδοψυχιατρική
 • Πρόγραμμα Marte Meo για την Κατάθλιψη
 • Πρόγραμμα Marte Meo για Χρήστες Ναρκωτικών και Προγράμματα Επανένταξης
 • Πρόγραμμα Marte Meo για Άτομα με Νοητική Υστέρηση
 • Πρόγραμμα Marte Meo για Πρόληψη και Έγκαιρη Παρέμβαση

Marte Meo και Εκπαίδευση:

 • Σχολικό Πρόγραμμα Marte Meo
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Marte Meo για Πανεπιστήμια και Κολλέγια

Marte Meo σε Ιδρύματα:

 • Πρόγραμμα Marte Meo για τη Φροντίδα της Υγείας
 • Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Marte Meo
 • Πρόγραμμα Marte Meo σε Ιδρύματα

Marte Meo σε Επιχειρήσεις και Φορείς:

 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Marte Meo Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Θετικής Διαχείρισης
 • Πρόγραμμα Marte Meo για τη Βελτίωση Ποιότητας
 • Εκπαίδευση Marte Meo σε Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Πρόγραμμα Αξιολόγησης Marte Meo

Το Διεθνές Δίκτυο Marte Meo εξακολουθεί να εξαπλώνεται και να αναπτύσσει νέα προγράμματα, που τυγχάνουν διακρίσεων και ευρείας αποδοχής.