Τομέας Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας

Η συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του επιστημονικού προσωπικού της Marte Meo Hellas  αποτελούν ένα συνδυασμό της συστημικής οπτικής και της τεχνικής Marte Meo.

Η γνώση που μας προσφέρουν οι νευροεπιστήμες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τη σπουδαιότητα της θετικής επικοινωνίας και της ασφαλούς σύνδεσης αποτελούν τη βάση των παρεμβάσεων μας.

Οι συνεδρίες που πραγματοποιούνται μπορεί να είναι Ατομικές, Συνεδρίες Ζεύγους ή Οικογενειακές.

Μετά από ένα σημαντικό αριθμό ατομικών συναντήσεων, η θεραπευτική πορεία ενός ατόμου μπορεί να συνεχιστεί μέσα από την ένταξη του σε μια θεραπευτική ομάδα.  

Πραγματοποιούνται επίσης:

  • Συμβουλευτική ζεύγους για την υποδοχή ενός βρέφους και τη σύνδεση μαζί του.
  • Συμβουλευτική γονέων για την ενίσχυση της αδελφικής σχέσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας στην οικογένεια.
  • Συμβουλευτική για την ανάπτυξη της συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων.